Biserica Albă

Unul dintre cele mai spectaculoase monumente ce se află pe teritoriul Rezervaţiei arheologice şi de arhitectură medievală de la Târgşoru Vechi este Biserica Albă. Monumentul este reprezentat de o impresionantă ruină.

Biserica a fost ridicată de către breslele meşteşugăreşti ale satului la mijlocul secolului al XVI-lea.

Cea mai frumoasă perioadă a Târgşorului este legată de domnia voievodului Neagoe Basarab (1512 – 1521), şi de perioada în care acesta locuieşte aici, Târgşorul cunoscând o perioadă de extindere. Ca urmare a comerţului înfloritor, negustorii de aici au ridicat lângă ruinele termei romane, o biserică care va rămâne nepictată, şi care a devenit cunoscută mai târziu sub denumirea de „Biserica Albă”. Biserica are un plan triconc şi un pronaos extins. Castrul roman din apropierea bisericii a fost construit de către împăratul Traian în timpul războaielor cu dacii, acesta funcţionând o perioadă relativ scurtă.

Căi de acces: DJ129 Ploieşti – Târgșoru Vechi, la aproximativ 10 km sud-vest de Ploieşti sau DN1A din Centura de Vest a Ploieştiului în direcţia Buftea – Bucureşti şi apoi dreapta pe DC105, până în satul Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova