Mănăstirea Turnu şi Biserica de pe incinta domnească

Dacă vă plac locaşurile de cult româneşti sau dacă sunteţi interesaţi de trecutul istoric al României şi vreţi să aflaţi cât mai multe lucruri despre acesta, atunci este momentul să vă marcaţi în itinerariu o vizită la Mănăstirea Turnu, mănăstire aşezată pe vatra unei străvechi aşezări omeneşti ce are peste două milenii de existenţă continuă. Aici s-au descoperit ruinele unui sat dacic şi, în imediata lui apropiere, ruinele unei terme dintr-un castru roman. Istoria sa bogată, marcată de influenţa multor domnitori importanţi ai Tării Româneşti, se întinde pe mai bine de cinci secole şi jumătate.

Biserica de pe incinta domnească a fost ctitorită de Antonie Vodă din Popeşti în anul 1671, pe locul fostei biserici ridicate de Vlad Țepeş, arhitectura acesteia fiind de tip sală cu absida altarului poligonală şi cu turle pe naos şi pronaos, pictată probabil în epoca brâncovenească. În trecut, ea a servit în breslele, fiind o adevarată cetăţuie, după cum arată şi ruinele ce există astăzi. Această mănăstire are două curţi, intrarea făcându-se pe sub o clopotniţă de ziduri, dărâmată pe jumătate. Imediat, la nord de biserică se află vestigiile curţii domneşti, iar în partea de sudse găsesc săpăturile arheologice care au scos la iveală şi un mic cimitir din perioada medievală.

Căzută în ruină şi uitare, biserica ridicată de Vlad Tepeş este restaurată în anul 1671 de Antonie Vodă din Popeşti (1669 – 1672) care, fiind bătrân şi simţindu-şi sfârşitul aproape, o sfinţeşte înainte de a fi pictată, adăugându-i un nou hram: „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Astfel, biserica Mănăstirii Turnu mai este cunoscută şi sub denumirea de „Biserica lui Antonie Vodă din Popeşti”.

Lăsată în paragină îmcepând cu anul 1860, mănăstirea a fost restaurată începând cu anul 1997, iar fresca şi catapeteasma au fost şi ele renovate relativ recent. Biserica a fost împodobită cu fresce foarte frumoase, iar portretele lui Constantin Brâncoveanu şi al soţiei sale, au fost pictate în pronaos.

Căi de acces: DJ129 Ploieşti – Târgșoru Vechi, la aproximativ 10 km sud-vest de Ploieşti sau DN1A din Centura de Vest a Ploieştiului în direcţia Buftea – Bucureşti şi apoi dreapta pe DC105, până în satul Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova